Konsulatafdelingen af Den Russiske Føderations
Ambassade i Kongeriget Danmark
Adresse: Kristianiagade 3, 2100 København Ø
Tlf.: +45 35 38 23 70
Fax: +45 35 42 02 87
E-mail: embrusdenmark@kdmid.ru
Twitter: https://twitter.com/RusconsDk
fran da rus

HER KAN DE FINDE SVAR PÅ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL.

Skal jeg ansøge om et visum til Rusland, hvis jeg har et dansk diplomatpas?

Ifølge Aftalen har statsborgere i Kongeriget Danmark, der er i besiddelse af gyldigt diplomatpas, ret til at opholde sig på Den Russiske Føderations territorium i højst 90 dage for hver periode på 180 dage uden visum.

Er det muligt at ansøge om et visum til Rusland, hvis mit pas udløber om mindre end 6 måneder fra den sidste dag af min rejse til Rusland?

Nej, det er umuligt, medmindre De besøger en alvorligt syg nær pårørende eller deltager i begravelsen af et familiemedlem. Men hvis Deres pas´ gyldighedsperiode kan forlænges af myndighederne i Deres land, vil et sådant pas være acceptabelt for anvendelse.

Hvordan kan jeg ansøge om et turistvisum, hvis jeg planlægger at besøge flere byer i Rusland?

Hvis De standser i mere end en by i Rusland, bør De indsende en turist voucher og en bekræftelse af accept af en udenlandsk turist for hver af de større eller mindre byer De kommer til at opholde sig i. Hvis disse dokumenter er modtaget direkte fra hoteller, bør de dække hele perioden for Deres ophold i Rusland uden tidslommer. Såfremt disse dokumenter er udstedt af et rejsebureau, bør alle hoteller og byer fremgå af dem.

Har jeg brug for et visum, hvis jeg rejser på et krydstogtskib, som mellemlander i Rusland?

Passagerer på et krydstogtskib, der stopper i ikke mere end 72 timer i en russisk havn behøver ikke at have et visum, hvis de bor ombord på skibet. De får lov til at forlade skibet uden visum, hvis:

- de har en gyldig legitimation anerkendt af russiske myndigheder (gyldigt pas) og
- de er opført på den officielle liste over deltagerne i et krydstogt, som kaptajnen på skibet udleverer til havnermyndighederne 72 timer før skibets ankomst til havn og
- de kun forlader skibet som en organiseret turist-gruppe og kun går til de steder, der er angivet i deres program.

Hvis du ønsker at forlade skibet på egen hånd og ikke som medlem af en opganiseret turistgruppe, skal du ansøge om et turist visum

Hvilke dokumenter skal chauffører i international gods- og passagertransport, der er registreret i EU, forelægge til Konsulatafdelingen når de ansøger om visum?

For at ansøge om et visum, skal chaufføren indlevere følgende sæt dokumenter til Konsulatafdelingen:

- Et originalt pas, der skal være gyldigt mindst 6 måneder udover Deres ophold i Rusland og indeholde mindst to blanke sider.
- En udskrift af et behørigt udfyldt ansøgningsskema for hver ansøger. Ansøgningsskemaet skal udfyldes online på hjemmesiden visa.kdmid.ru.
- Et pasfoto.
- Et rejseforsikringsbevis gældende i Rusland i hele rejseperiodens længde.
- En skriftlig anmodning fra det national vognmandsforbund i Kongeriget Danmark, der foretager internationale transporter, med angivelse af turenes formål, varighed og hyppighed

Hvilke dokumenter skal medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivbesætninger i internationale tog, der kører mellem Danmark og Rusland, forelægge til Konsulatafdelingen når de ansøger om visum?

For at ansøge om et visum, skal besætningsmedlemmet indlevere følgende sæt dokumenter til Konsulatafdelingen:

- Et originalt pas, der skal være gyldigt mindst 6 måneder udover Deres ophold i Rusland og indeholde mindst to blanke sider.
- En udskrift af et behørigt udfyldt ansøgningsskema for hver ansøger. Ansøgningsskemaet skal udfyldes online på hjemmesiden visa.kdmid.ru.
- Et pasfoto.
- Et rejseforsikringsbevis gældende i Rusland i hele rejseperiodens længde.
- en skriftlig anmodning fra det kompetente jernbaneselskab i Kongeriget Danmark med angivelse af rejsens formål, varighed og hyppighed.

Hvordan kan jeg hente mit pas, hvis jeg har mistet min kvittering for betaling?

Hvis De har mistet din kvittering for betaling, skal De komme personligt til Konsulatafdelingen for at afhente Deres pas og fremvise et tilstrækkeligt identifikationsdokument (ID-kort, kørekort, osv.). Hvis De af en årsag ikke er i stand til at gøre det, kan en bemyndiget person komme på Deres vegne med en fuldmagt, indeholdende hans pas detaljer, Deres pas detaljer og din originale underskrift.

Kan jeg have to russiske visa i to pas?

Nej, det kan De ikke. Hvis Deres pas med et gyldigt visum til Rusland blev tabt, stjålet eller ødelagt, skal Degive Konsulatafdelingen dokumentation herfor, når De ansøger om et nyt visum til Rusland.

Jeg skal på forretningsrejse til Rusland. Må jeg tage min ægtefælle med mig? Hvilke papirer skal han/hun indlevere?

De kan tage Deres ægtefælle med til Rusland. Han eller hun skal indgive den same sæt dokumenter som De. Hvis Deanvender en skriftlig anmodning fra værtsorganisation i Rusland, skal formålet med hans/hendes tur være som “ledsagende familiemedlem”.

Der er mange hjemmsider og turistbureauer, der tilbyder at købe at visum til Rusland. Er det lovligt?

Nej, det er ikke lovligt. “Køb af visum” kan resultere i afvisning af din ansøgning eller et afslag på indrejsetil Rusland.