Konsulatafdelingen af Den Russiske Føderations
Ambassade i Kongeriget Danmark
Adresse: Kristianiagade 3, 2100 København Ø
Tlf.: +45 35 38 23 70
Fax: +45 35 42 02 87
E-mail: embrusdenmark@kdmid.ru
Twitter: https://twitter.com/RusconsDk
fran da rus
​​​​​​​​​​​​​​​

NYHEDER

22. december 2015

Kære besøgende,

Konsulatafdelingen er lukket fra 1. januar til 10. januar 2016 på grund af offentlige helligdage.

30. oktober 2015

Kære besøgende,

Konsulatafdelingen er lukket 4. november 2015 på grund af en offentlig helligdag.

26. may 2015

Kære besøgende,
Konsulatafdelingen er lukket 12. juni 2015 på grund af en offentlig helligdag.

06. april 2015

Kære besøgende,

Konsulatafdelingen er lukket 1.4. og 11. maj 2015 på grund af nationale helligdage.

27. february 2015

Kære besøgende,

Konsulatafdelingen er lukket 9. marts 2015 på grund af en offentlig helligdag.

27. january 2015

Kære besøgende,

Konsulatafdelingen er lukket 23. februar 2015 på grund af en offentlig helligdag.

29 december 2014

Kære besøgende på Ambassadens konsulatafdeling!

I forbindelse med ikrafttræden pr. den 10. december 2014 af bestemmelserne i Den Russiske Føderations Præsidents Dekret nr. 735 af den 24. november 2014 om indsamling af biometriske data i visse af Ruslands diplomatiske repræsentationer og konsulater, deriblandt i Danmark, skal vi herved meddele følgende.

I henhold til Visumvedtægtens pkt. 9.I "kan en udenlandsk statsborger, som befinder sig i et andet land end det, hvor han eller hun er statsborger, kun få udstedt visum, hvis vedkommende har tilladelse til mere end 90 dages uafbrudt ophold i det pågældende land".

I den forbindelse vil visumansøgninger fra danske statsborgere i tredjelande kun blive accepteret, hvis der fremlægges dokumentation for, at de opholder sig i et længere tidsrum, det vil sige mere end 90 dage, i det pågældende land. Dokumentationen kan være en erklæring fra et uddannelsessted for studerende, en bekræftelse fra en arbejdsgiver for lønarbejdere, dokumenter fra handels- og industrikamre, andre erhvervsinstitutioner eller faglige sammenslutninger for selvstændige erhvervsdrivende, attester fra kommunale myndigheder om registrering som fast eller midlertidigt (mere end 90 dage) boende i landet, eller tilsvarende påtegninger i identifikationspapirer, såvel som andre dokumenter, alt efter hvilke krav opholdslandets gældende lovgivning stiller.

29. december 2014

Kære besøgende,

Konsulatafdelingen er lukket fra 1. januar til 11. januar 2015 på grund af offentlige helligdage.

03. december 2014

Kære besøgende,

I henhold til dekret № 735 af Præsidenten for den Russiske Føderation af den 24. november 2014, "Om indsamling af biometriske persondata af udenlandske statsborgere og statsløse personer", indfører Ruslands Udenrigsministerium et pilotprojekt, som indebærer scanning af papillær mønstre af alle fingrene på udenlandske statsborgere og statsløse personer ved deres ansøgning om visa for indrejse i Den Russiske Føderation eller transitvisa.
Den ovennævnte procedure vil blive implementeret fra den 10. december 2014 på den Konsulære afdeling af Den Russiske Ambassade i København og Det Russiske Visumcenter i København.
Afgivelse af biometriske data kræves ikke ved udstedelse af diplomatiske og service visa  eller af personer under 12 år.
I tilfælde af at ansøgere afslår at gennemgå den ovennævnte procedure, vil visum ikke blive udstedt.

Kære besøgende,

Fra den 1. januar 2015 gælder følgende åbningstider for Ambassades Konsulære Afdeling:

indgivelse af anmodninger om udstedelse af rejsepas, statsborgerskab, tilbagerejsetilladelser og afhentning af færdige pas

mandag, onsdag, fredag
09:00 – 12:00
kun efter aftale

visumansøgninger, visumudstedelse, udstedelse af certifikater, legalisering, notariat, civilregistrering, pension

tirsdag, torsdag
09:00 – 12:00
kun efter aftale


10. oktober 2014

Kære besøgende,

Konsulatafdelingen er lukket 3 og 4 November 2014 på grund af offentlige helligdage.

Kære besøgende!

Konsulatafdelingen er lukket 12 og 13.juni 2014 på grund af offentlige helligdage.

21. april 2014

Kære besøgende,
Konsulatafdelingen er lukket 1., 2., 3., 4., 9., 10 og 11. maj 2014 på grund af offentlige helligdage.

10. februar 2014

Kære besøgende,

Konsulatafdelingen er lukket 10. marts 2014 på grund af en offentlig helligdag.


11. december 2013

Kære tilskuere til de XXII. Olympiske og XI. Paralympiske Vinterlege 2014 i Sochi!

Fra 1. december 2013 er betingelserne for ansøgninger om turistvisum i en periode op til en måned for udenlandske og statsløse personer, der ønsker at være tilskuere til OL, blevet forenklet.

Fra 1. december 2013, skal visumansøgninger fra tilskuere til OL modtages gennem særlige "Olympiske vinduer" i russiske konsulater, og visum centre (hvis de findes). Hvis der ikke er mulighed for at benytte "Olympiske vinduer", vil visumansøgninger fra Ol tilskuere blive behandlet før alle andre. Efter anmodning fra ansøgeren, kan der udstedes visum samme dag.

For at opnå ovennævnte turistvisum skal en udenlandsk statsborger eller en statsløs person fremlægge følgende dokumenter:

I. Gyldigt pas;

II. Et farvefoto 3,5 x4, 5 mm;

III. Det udfyldte visumansøgningsskema (Tjek venligst kravene om udfyldelse af ansøgningsskemaet på hjemmesiden for de russiske diplomatiske repræsentationer eller konsulater i dit eget land. Du finder kontaktoplysninger på Ruslands Udenrigsministeriums hjemmeside http://www.mid.ru under afsnittet "Ruslands diplomatiske og konsulære repræsentationer");

IV. Sygesikring som gælder indenfor Den Russiske Føderations territorium (om nødvendigt).

(Husk venligst at tjekke kravene for indsendelse af sygesikring på hjemmesiden for de russiske diplomatiske repræsentationer eller konsulater i dit land, du finder kontaktoplysninger på Ruslands Udenrigsministeriums hjemmeside http://www.mid.ru under afsnittet "Rusland diplomatiske og konsulære repræsentationer");

V. Elektronisk eller faksimilekopi (papirkopi unødvendig) af bekræftelse for "Modtagelse af den udenlandske turist", udstedt af den russiske rejsearrangør, inkluderet i Fælles registret af Ruslands rejsearrangører. Proceduren for udstedelse af en sådan bekræftelse er indskrevet i den nuværende russiske lovgivning. Ansøgerens opholdssted i Rusland (navn og adresse på hotellet) behøver ikke at angives i bekræftelsen(dette dokument kan udstedes af en russisk rejsearrangør eller et rejsebureau i dit land, der på permanent basis samarbejder med Den Russiske Føderation).

VI. Et af de dokumenter (efter ansøgerens valg), der er angivet nedenfor som bekræfter, at det er den udenlandske statsborgers hensigt, at være tilskuer ved OL.

1) En indgangsbillet der giver adgang til at deltage i sportsbegivenheder og / eller Legenes ceremonier;

2) en elektronisk bekræftelse på at have købt en billet udstedt af Sochi 2014 Organisationskomité eller af en af deres godkendte billetbureauer i udlandet;

3) et Tilskuer pas (registreringskort).

For yderligere oplysninger om alle ovenfornævnte spørgsmål, kan du henvende dig direkte til de russiske konsulater i dit land eller russiske visumansøgningscentre (hvis de findes).

Detaljerede oplysninger om fremgangsmåden for at købe billetter og modtage dit tilskuer pas ligger på hjemmesiden http://tickets.sochi2014.com .

Har du spørgsmål vedrørende billetter og Tilskuer Pas, bedes du ringe til supportservice Sochi 2014 Organisationskomité ved hjælp af flerkanals telefonnummer: 8-800 - 555-52-14.

Der er et gebyr, der skal opkræves for turistvisum, beløbets størrelse og rækkefølgen af betaling skal tjekkes på hjemmesiden for russisk diplomatisk repræsentation eller russisk konsulat i dit land. Du kan finde kontaktoplysninger på Ruslands Udenrigsministeriums hjemmeside http://www.mid.ru under afsnittet "Ruslands diplomatiske og konsulære repræsentationer".

Bemærk venligst, at en udenlandsk statsborger eller en statsløs person, der allerede er i besiddelse af visum (businessvisum, studievisum, arbejdsvisum osv.) som gælder til indrejse i Den Russiske Føderation under perioden hvor der afholdes OL, kan blive tilskuer, forudsat at de har billetter til sportsbegivenheder og et Tilskuer Pas(registreringskort).

17. juni 2013

Kære besøgende,

Vi vil gerne informere deltagere i 27. Sommer Universiade i Kazan, at I må indrejse og opholde jer i Rusland uden visum fra 25. juni 2013 til 25. juli 2013, hvis I har et akkrediteringsbevis og et gyldigt pas. Læs mere

30. maj 2013

Kære besøgende,

Konsulatafdelingen er lukket 12. juni 2013 på grund af en offentlig helligdag.

15. april 2013

Kære besøgende,

Konsulatafdelingen er lukket 1., 2., 3., 9. og 10. maj 2013 på grund af offentlige helligdage.

6. februar 2013

Kære besøgende,

Konsulatafdelingen er lukket 8. marts 2013 på grund af en offentlig helligdag.

15. november 2012

Kære besøgende,

Konsulatafdelingen er lukket fra 31. december 2012 til 8. januar 2013 på grund af offentlige helligdage.

4. oktober 2012

Kære besøgende,

Konsulatafdelingen er lukket 5. november 2012 på grund af en offentlig helligdag.

31. juli 2012

Fra 6. august kan De indlevere Deres visumansøgning til Visumcenter på adressen: Cort Adelers Gade 12, 1058 København, hjemmeside: http://www.ifs-denmark.com, tlf. + 45 88 61 41 41, e-mail: info@ifs-denmark.com.

Tidsbestilling er mulig men ikke påkrævet.

Vi gør Dem opmærksomme på, at Visumcenter kun acceptere visumansøgninger. Det er Konsulatafdelingen, der træffer beslutningen om at udstede et visum.

​​​​​​​ ​​​​​​​​