Konsulatafdelingen af Den Russiske Føderations
Ambassade i Kongeriget Danmark
Adresse: Kristianiagade 3, 2100 København Ø
Tlf.: +45 35 38 23 70
Fax: +45 35 42 02 87
E-mail: embrusdenmark@kdmid.ru
Twitter: https://twitter.com/RusconsDk
fran da rus

LEGALISERING OG APOSTILLE

Danmark tiltrådte Apostille-konventionen (Haagerkonventionen af 5. oktober 1961) 1. januar 2007.

BEMÆRK: Konsulatafdelingen legaliserer kun de dokumenter, der ikke er omfattet af konventionen af 5. oktober 1961. Denne procedure udføres af Konsulatafdelingen, efter Danmarks Udenrigsministerium har påtegnet dokumentet et legaliseringsstempel.

En apostille-stempel skal sættes af Danmarks Udenrigsministerium på de dokumenter, der er udstedt af danske myndigheder, og som skal bruges i Den Russiske Føderation.

For yderligere information kontakt venligst Udenrigsministeriets Legalisering:

tel.:

(+45) 33 92 12 33 eller 33 92 01 38 (Mandag-fredag kl. 9.00-13.00, torsdag også kl. 14.00-16.00),

e-mail:

legalisering@um.dk.

adresse:

Asiatisk Plads 2,
1448 København K.

For at blive anerkendt af russiske myndigheder, skal det dokument, der er blevet forsynet med en apostille oversættes af en autoriseret translatør til russisk. Listen over de autoriserede translatører i Danmark kan findes her. De kan også få Deres dokumenter oversat af en autoriseret translatør i Rusland.

Den danske autoriserede translatørs underskrift skal attesteres af Konsulatafdelingen.

Når et dokument har fået et Apostille-stempel, kræves der ingen yderligere legalisering fra Konsulatafdelingen.

Hvis De har yderligere spørgsmål, bedes De venligst om at læse ofte stillede spørgsmål.

De bedes venligst om at indlevere de dokumenter, som De ønsker at få legaliseret, til Visumcenter.