Konsulatafdelingen af Den Russiske Føderations
Ambassade i Kongeriget Danmark
Adresse: Kristianiagade 3, 2100 København Ø
Tlf.: +45 35 38 23 70
Fax: +45 35 42 02 87
E-mail: embrusdenmark@kdmid.ru
Twitter: https://twitter.com/RusconsDk
fran da rus

EKSEMPLER PÅ DOKUMENTER

Denne side indeholder eksempler på og beskrivelser af de documenter, der kræves for en visumansøgning.

Pas

Passet bør ikke give anledning til tvivl om dets ægthed, og om at det tilhører sin ejer. Det bør ikke indeholde nogen mærker, raderinger, rettelser eller andre optegnelser, som ikke er certificeret af de kompetente myndigheder, og bør ikke have nogen iturevne sider. Det skal indeholde mindst to blanke sider.

Foto

- Det skal være vellignende (max. 6 manåder gammel)
- Det skal være i farve
- Størrelsen skal være 35 mm x 45 mm
- Hovedets størrelse skal være mellem 30-36 mm fra hagespids til hårtop
- Billedet skal være taget lige forfra, og det skal vise ansigtet og det øverste af skuldrene
- Der må kun være en person på billedet
- Baggrunden skal være uden motiver, og i ensartet lys farve, f.eks. lys blå eller lys grå
- Belysningen skal være jævn, og må ikke lave skygger i ansigt eller på baggrund
- Øjnene skal være fri af brillestel
- Brilleglas skal være uden toner og refleks
- Blikket skal være rettet mod kameraet, øjene helt synlige og munden lukket
- Billedet skal være af god kvalitet og uden huller, stempler og andre skader
- Billedet skal være et fotografi eller printet på fotopapir af god kvalitet og med meget høj opløsning
- Hovedbeklædning tillades kun af religiøse grunde. Pande, hageparti og kindben skal være synlige

Rejseforsikringsbevis

Ved ansøgning om visum til Rusland, bør De give sygesikringsbevis eller en klar bekræftelse fra Deres forsikringsselskab med angivelse af Deres navn, gyldighedsperiode og dækningsområde.
Sygesikringen skal sikre dækning af følgende former for medicinsk behandling og medicinsk transport:

- medicinsk bistand fra medicinske behandlingssteder, ambulancer;
- lægehjælp på ambulante afdelinger og hospitaler i tilfælde af en akut sygdom eller ulykke i nødvendigt omfang for at fjerne trussel mod liv og/eller smerte;
- transport med medicinsk transport eller andet køretøj, herunder udgifter til lægehjælp (medicinsk team, sygeplejerske, etc.) fra ulykkesstedet til hospitalet, samt overførsel til en anden medicinsk facilitet;
- hjemtransport i tilfælde af død;

BEMÆRK: Et forsikringsselskab skal have en genforsikringskontrakt med russiske forsikringsselskaber for at kunne give sygesikringsbeviser, der er gyldige for en ansøgning.

Skriftlig indbydelse

Den kan udstedes af en russisk virksomhed, en organisation, kontorer eller afdelinger af internationale virksomheder eller af statslige organer og lokale myndigheder i Den Russiske Føderation eller en arrangør af handelsmesser eller udstillinger, konferencer og symposier, som er registreret på Den Russiske Føderations territorium og har et skatteyder identifikationsnummer.

Eksempel på indbydelsen

Invitationen udstds af Ruslands Føderale Migrationstjeneste

En russisk statsborger, en udlænding bosiddende i Rusland eller en russisk virksomhed, en organisation, kontorer eller afdelinger af internationale virksomheder eller det offentlige og lokale myndighder i Den Russiske Føderation eller en arranger af handelsmesser eller udstillinger, konferencer og symposier, som er registreret i Rusland og har et skatteyder identifikationsnummer bør anmode Den Føderale Migrationstjeneste om at udstede en sådan invitation.

Eksempel på indbydelsen

Turist voucher og bekræftelse på modtagelsen af en udenlandsk turist

Disse to dokumenter kan skaffes enten hos et russisk rejsebureau eller et hotel i Rusland, der er autoriserede dertil af Ruslands Udenrigsministerium.

Turist voucher indeholder følgende oplysninger: navn, statsborgerskab, fødselsdato, den indbudte persons pasnummer, opholdets varighed, rejserute, den inviterende organisations stempel og underskrift af den ansvarlige person, registreringsnummer ved Ruslands Udenrigsministerium

Eksempel på en turist voucher
Eksempel på en bekræftelse

Kvittering

Når Deres ansøgning er accepteret, og De har betalt et konsulært gebyr, får De en kvittering som bekræftelsen derpå. Behold den venligst indtil De afhenter visum. Den første dato, De kan afhente Deres pas fra, er angivet på kvitteringen.

Eksempel på en kvittering

Visum

Nogle påskrifter kan se mærkelig ud for Dem. Men dette betyder nødvendigvis ikke, at Deres visum er ukorrekt. Se venligst et ekempel på et visum.

Eksempel på et visum

​​